Skip to main content

Beseda s Dianou Grall

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj pozývajú na besedu, ktorá vás privedie k novým myšlienkam.
 
Autorka Diana Grall, ktorá sa viac ako 20 rokov venuje osobnostnému rozvoju, cez svoje osobné príbehy a zážitky popisuje cestu k samej sebe. Svoje postrehy spísala v knihe s názvom Z tmy do svetla. Tá bude témou najbližšej besedy v krajskej knižnici.
Hovoriť bude o ceste sprevádzanej potláčanými emóciami ako sú strach, vina či hanba, o tom, ako tieto emócie ovládajú náš život a ako dosiahnuť mier vo svojom vnútri.
 
Besedu spojenú s predstavením knihy Z tmy do svetla bude hudobne dopĺňať Dagmar Belušková.
 
Tešíme sa na vás 24. 1. 2024 o 16.00 hod. v krajskej knižnici.