Skip to main content

Zoznam časopisov

Klokočina  Čitáreň  
č. Názov časopisu  č.  Názov časopisu   9.  Gorazd
1. Báječná žena  1.  Apetit  10.  Geografické informácie
2. Denník SME  2.  Báječná žena  11.  Hlasy z domova a misií
3. MIAU  3.  Bojovník  12.  Jelšovské noviny
4. Nitrianske noviny  4.  Burda style  13.  Kepeždské noviny
5. Nový čas  5.  Computer  14.  Konštantínove listy
6. Praktická Slovenka  6.  Csallóköz  15.  Kontexty kultúry a turizmu
7. Pravda  7.  Čarovné Slovensko  16.  Lehota
8. Roľnícke noviny  8.  Denník N  17.  Litikon
9. Slovenka  9.  Diabetik  18.  Lužianske noviny
10. Téma  10.  Dieťa  19.  Močenok
11. Zdravie  11.  Dimenzie  20.  Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
12. Život  12.  Dobré jedlo  21.  Mojmírovčan
     13.  Don Bosco dnes  22.  MY (Nitrianske noviny)
Detské  14.  Enigma  23.  Náš čas
 č.  Názov časopisu  15.  Epocha Speciál  24.  Naše pole
 1.  Adamko  16.  Esquire  25.  Naše Vráble
 2.  Bublina  17.  Extra plus  26.  Naše Topoľčianky
 3.  Fifík  18.  Forbes  27.  Nitrianske echo
 4.  JUMP  19.  Geo  28.  Občasník (obec Malé Zálužie)
 5.  Predškolská výchova  20.  Hlas vrbového  29.  Obec Báb
 6.  Ready to read  21.  Hlasy z domova a misií  30.  Obycký občasník
 7.  Rebrík  22.  Hospodárske noviny  31.  Partitúra
 8.  Romboid  23.  Index  32.  Pelikán (obec Nové Sady)
 9.  Rozum  24.  Jacovský hlásnik  33.  Philosophica Critica
 10.  Slniečko  25.  Katolícke noviny  34.  Podhoranský spravodaj
 11.  Zornička  26.  Krásny rok  35.  Poľnokesovský občasník
 12.  Zvonček  27.  Krásy SLovenska  36.  Pomáhajúce profesie
     28.  Lepšie bývanie  37.  Požitavie-Syročina
Študovňa  29.  Lidé a Země  38.  Radničné noviny
 č.  Názov časopisu  30.  Madam Eva  39.  Rende-vous Fashion
  1.  1000 riešení  31.  Marianne  40.  Sady a vinice
  2.  Alkoholizmus a drogové závislosti  32.  Miau  41.  Slavica Nitriensia
  3.  Ateroskleróza  33.  Moderní včelář  42.  Slovo Šaľanov
  4.  Bezpečnosť práce v praxi  34.  Modlitby matiek z komunity Útecha  43.  Slovenský chov
 5.  Bibiana  35.  Moja chalupa  44.  Sociológia spoločnosť
 6.  Bulletin slovenskej advokácie  36.  Moja psychológia  45.  Stredoeurópske pohľady
 7.  Bulletin Slovenskej asociácie knižníc  37.  MY (Naše novosti)  46.  Studia historica Nitriensia
 8.  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti  38.  MY (Nitrianske noviny)  47.  Studi Italo - Slovacchi
 9.  Connection  39.  MY (Topoľčianske noviny)  48.  Súkromný podnikateľ
 10.  Dane, účtovníctvo, odvody  40.  MY (Týždeň na Pohroní)  49.  Svet koní
 11.  Dotyky  41.  N magazín  50.  Tekovské noviny
 12.  Duševné vlastníctvo  42.  Nový čas  51.  Tekovský Nemčan
 13.  Ekonomická revue cestovného ruchu  43.  Nový čas pre ženy  52.  Terra Hírújság
 14.  Ekonomický časopis  44.  Obrana  53.  Tešedíkovské noviny = Peredi Újság
 15.  Filozofia  45.  Pekné bývanie  54.  Trnovské noviny
 16.  Fraktál  46.  Pekné bývanie v záhrade  55.  Veľké Zálužie
 17.  História  47.  Pes přítel člověka  56.  Vinodolské noviny
 18.  Historická revue  48.  Poľovníctvo a rýbárstvo  57.  Vinotéka
 19.  Historický časopis  49.  Plus 7 dní  58.  Zbehy informujú
 20.  Hudobný život  50.  Plus jeden deň  59.  Žiriansky spravodajca
 21.  Humanita  51.  Praktická Slovenka  60.  Život knižníc
 22.  IT lib  52.  Pravda  61.  Život obce
 23.  Knižná revue  53.  Pravdivá história  62.  Žurnál z našich obcí
 24.  Komenský  54.  Quark  63.   Naše Žitavany
 25.  Kultúra  55.  Remény    
 26.  Kultúra slova  56.  Roľnické noviny    
 27.  Literárny týždenník  57.  Rozárka    
 28.  Mládež a spoločnosť  58.  Rozmer    
 29.  Naša škola  59.  Rozsévač    
 30.  Naša Univerzita  60.  Rytmus života    
 31.  Naše svedectvo  61.  Senior magazín    
 32.  Pamiatky a múzeá  62.  Slovenka    
 33.  Politické vedy  63.  Slovenský rybár    
 34.  Poradca  64.  Sme    
 35.  Práce a mzdy  65.  Svedectvo    
 36.  Predškolská výchova  66.  Šarm    
 37.  Prevencia  67.  Šport    
 38.  Priority  68.  Téma    
 39.  Rehabilitácia  69.  Transport a logistika    
 40.  Revue medicíny v praxi  70.  Trend    
 41.  Romboid  71.  Týždeň    
 42.  Rozum  72.  Urob si sám    
 43.  Sestra  73.  Včelár    
 44.  Slovenská literatúra  74.  Vitalita    
 45.  Slovenská reč  75.  Záhorie    
 46.  Slovenské národné noviny  76.  Záhrada    
 47.  Slovenské pohľady  77.  Záhradkár    
 48.  Slovenské väzenstvo  78.  Zdravie    
 49.  Slovensko  79.  Zem & vek    
 50.  Slovenský národopis  80.  Život    
 51.  Sociálni práce        
 52.  Stavebníctvo a bývanie  Regionálne    
 53.  Strojárstvo   č.  Názov časopisu    
 54.  Telesná výchova a šport   1.  Agromagazín    
 55.  Tvorba   2.  Analýza a výskum v marketingovej komunikácii    
 56.  Verejná správa   3.  Cabaj-Čápor    
 57.  Vestník Ministerstva zdravotníctva SR   4.  Civitas    
 58.  Vodohospodársky spravodajca   5.  Čabský spravodajca    
 59.  Vojenská história   6.  Čechynský spravodaj = Csehi Hírmondó    
 60.  Zákony   7.  Galantský a šalianský žurnál    
 61.  Zdravotnícke noviny   8.  Geografické informácie