Skip to main content

Knižný box

Knižnica umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie dokumentov aj prostredníctvom knižného boxu. Box, ktorý je nonstop k dispozícii pod schodiskom predného vchodu do budovy Mediahaus (Fraňa Mojtu 18). Môžete sem vrátiť aj knihy, ktoré ste si vypožičali v pobočke na Klokočine (Jurkovičova 25).

Knihy stačí vložiť do boxu, o ostatné sa postará personál knižnice. Výpožičky budú z vášho čitateľského konta odpísané najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa.

Čitateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom, je povinný dodržať tieto zásady:

  • Do schránky možno vrátiť dokumenty požičané na ktoromkoľvek pracovisku Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.
  • Do schránky možno vrátiť dokumenty aj mimo prevádzkových hodín knižnice, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice.
  • Schránka slúži len na vrátenie kníh, časopisov.
  • Knižný box nie je určený na odovzdávanie knižných darov.
  • Nevhadzujte iné dokumenty, napr. zvukové knihy požičané na hudobnom úseku krajskej knižnice.
  • Používateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne.
  • Používateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve knižnice uhradiť prípadné poplatky za omeškanie.
  • Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom knižného boxu.
 

Knižné dary

Stáva sa, že v boxe nájdeme aj predmety a knihy, ktoré nepatria do fondu krajskej knižnice. Pripomíname preto, že knižný box neslúži na odovzdávanie knižných darov. Ak sa u vás doma nájdu knihy, ktoré by ste chceli posunúť ďalším čitateľom, budeme vám vďační, ak ich prinesiete osobne, alebo využijete knižné búdky a knižný kolotoč krajskej knižnice.