Skip to main content

Elektronické platby

Platobné údaje:

ČÍSLO ÚČTU:
IBAN SK25 8180 0000 0070 0031 0860
SWIFT, BIC (v prípade úhrady zo zahraničia): SPSRSKBA

VARIABILNÝ SYMBOL:
číslo čitateľského preukazu
pri elektronickej predregistrácii sa VS neuvádza

ŠPECIFICKÝ SYMBOL:
01 - registračný poplatok (zápisné)
02 - sankčné poplatky (upomienky)
03 - rešerš
04 - e-knihy

POZNÁMKA (SPRÁVA) PRE PRIJÍMATEĽA:
Meno a priezvisko čitateľa

Variabilný symbol, špecifický symbol a správa pre prijímateľa musia byť vyplnené, bez nich nedokážeme priradiť platbu k čitateľskému kontu.

Po prijatí platby na účet knižnice bude platiteľovi zaslaný potvrdzujúci e-mail.

E-mailová adresa je súčasťou prihlášky čitateľa. V prípade, že na svojom knižničnom konte čitateľ nemá uvedenú aktívnu e-mailovú adresu, je nutné, aby v knižnici žiadal o jej opravu (doplnenie), prípadne sa môže s knihovníčkami dohodnúť na inom spôsobe oznámenia.

Zaevidovanie platby v knižničnom systéme si môže čitateľ overiť na svojom online knižničnom konte cez webovú stránku knižnice www.krajskakniznicanitra.sk