Skip to main content

Projekt Rozčítajme Nitru knižnými búdkami

Projekt Rozčítajme Nitru knižnými búdkami je v uliciach Nitry.

Knihobúdky z projektu Rozčítajme Nitru, ktoré sú rozmiestnené vo viacerých mestských lokalitách, sú pravidelne dopĺňané a slúžia verejnosti ako malé bezplatné knižnice.

Knižné búdky boli v spolupráci s partnermi umiestnené v ôsmich lokalitách Nitry:

  • A) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – búdka sa nachádza v areáli univerzity v parčíku za Pavilónom hudby (Dražovská 4),
  • B) Turistické informačné centrum Nitra – mobilná knihobúdka sa nachádza v podchode TIC Nitra (Štefánikova trieda 4),
  • C) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – knihobúdka sa nachádza pri Technickej fakulte SPU (Nábrežie mládeže 575/4),
  • D) OBI – búdku nájdete na Chrenovskej ulici na parkovisku pred predajňou OBI (Chrenovská 1488/26),
  • E) Slovenské poľnohospodárske múzeum – búdka v podobe unimobunky je umiestnená v areáli SPM pri železnici (Dlhá 92),
  • F) Agrokomplex – knihobúdka v podobe chladničky sa nachádza v areáli Mestského kúpaliska v Nitre (Jesenského 1),
  • G) Dom Matice slovenskej v Nitre – búdku nájdete na budove DMS vľavo od vchodu (Dolnočermánska 737),
  • H) Stredná odborná škola Stavebná v Nitre – knihobúdka na nachádza priamo pred areálom školy (Nábrezie mládeže 1).

 

Fungujú v duchu požičaj, prečítaj, vráť alebo vymeň.

Do knihy z knihobúdky sa môžete začítať na mieste alebo ju môžete dočítať doma a neskôr vrátiť, či vymeniť za inú. Nemusíte sa báť, knihy budeme pravidelne dopĺňať.

Fotografie knižných búdok spolu s popisom ich autorov a umiestnenia boli zverejnené na našej facebookovej stránke a instagramovom profile. Verejnosť mohla od 1. do 20. júna hlasovať o tej najkrajšej, respektíve najzaujímavejšej knihobúdke a súťažiť tak o vecné ceny.

S počtom 165 sčítaných hlasov vyhrala búdka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a získava živý dar v podobe rastliny, ktorú do súťaže darovalo OBI. Na 2. mieste sa s 98 hlasmi umiestnila búdka predajne OBI. A na 3. mieste s 22 hlasmi búdka Domu Matice slovenskej v Nitre.

Vecné ceny získali aj hlasujúci: balíček cien získava Tomáš Daniel balíček cien získava Jana Teplanska Gerhardtova balíček cien získava Michal Kacina.

Cieľom projektu je v súčasnej digitálnej dobe odtrhnúť ľudí od mobilov či počítačov a prilákať ich k čítaniu kníh a tráveniu času v meste. V čase stúpajúcej ceny literatúry knižné búdky tiež ponúkajú možnosť netradičného bezplatného požičiavania kníh. Ďalšou výhodou je, že za túto výpožičku čitateľom upomienka určite nepríde.

Okrem knižných búdok nájdete naše knižky aj v knižnom kolotoči

Knižný kolotoč je domovom pre knihy, ktoré sme vyradili v knižnici, ale stále môžu urobiť radosť niekomu inému.

Fungovanie kolotoča vychádza z jeho názvu – knihy sa tu točia ako na kolotoči. Ak vás nejaká zaujme, môžete si ju požičať, prečítať, vrátiť, aby si ju mohol prečítať niekto ďalší, alebo ju vymeníte za inú, ktorú prinesiete.

Nachádza sa v čakárni autobusovej stanice v Nitre, kde knihy a časopisy pravidelne dopĺňame, aby sme vám skrátili a spríjemnili čakanie či cestovanie.