Skip to main content

Audioknihy

Vďaka dlhodobej spolupráci s Palmknihy.cz sa Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre pripojila k slovenským knižniciam, ktorých ponuka zahŕňa aj audioknihy.

Podmienky a postup, ako sa dostanete k výpožičke, je rovnaký, ako v prípade výpožičky e-knihy. Podmienkou je mať platný čitateľský preukaz do našej knižnice a aplikácia Palmknihy, ktorú si stiahnete do svojho smartfónu či tabletu.

 

 

V knižnici aplikácie Palmknihy nájdete prehľad vypožičaných titulov s viditeľne označeným termínom vrátenia. Rovnaký prehľad o vypožičaných tituloch je vidieť aj po prihlásení do online katalógu v „Mojom konte“ v záložke „ Výpožičky e-kníh/audiokníh“.

Výpožičná lehota je 31 dní. Na 32. deň sa e-kniha sama vymaže z aplikácie, odporúčame preto knihy sťahovať postupne.

Suma výpožičky za 1 audioknihu je 1,50 €. Maximálna hodnota kreditu je 6,00 € (poplatok za audioknihu sa platí až po výpožičke). V prípade vyčerpania kreditu sa vám konto zablokuje až do momentu úhrady dlžnej sumy. Úhradu je možné vykonať osobne alebo elektronicky. Postup ako zaplatiť poplatok za audioknihy elektronicky nájdete tu.