Skip to main content

Súťaž NAJ kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2023

História súťaže

Súťaže obsahovo či graficky najhodnotnejších kníh vydaných za určité obdobie na Slovensku majú svoju opodstatnenie. Poukazujú na to naj, čo v istom období vyšlo na slovenskej literárnej scéne. Obdobné súťaže súčasne širokej verejnosti približujú a propagujú umeleckú či odbornú prácu nielen regionálnych autorov.

V nitrianskom regióne v ostatnom období takýto typ súťaže chýbal. V roku 2023 sa Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre po vzore viacerých regiónov, respektíve krajov Slovenska rozhodla vyplniť túto medzeru. Pri príležitosti 100. výročia 1. verejnej knižnice Nitry sme usporiadali súťaž NAJ kniha okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Šlo výlučne o okresy, ktoré patria do priamej metodickej pôsobnosti Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. 

Mohlo by vás zaujímať: Súťaž NAJ kniha okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

Už vtedy však bolo našou ambíciou v súťaži pokračovať. Vďaka podpore zriaďovateľa zapojených regionálnych knižníc, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, sa nám to podarilo.

 

Organizátori súťaže

Nitriansky samosprávny kraj,

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
v spolupráci
s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch,
Knižnicou Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
Tekovskou knižnicou v Leviciach
a Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch

vyhlasujú súťaž

NAJ kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2023

 

Zámer súťaže

Zámerom projektu je podpora prezentácie literárnej tvorby regionálnych autorov a autorov, ktorých tvorba je regionálne (obrazom, slovom alebo ich kombináciou) spätá s Nitrianskym krajom. Cieľom projektu je na úrovni kraja vytvoriť čitateľsky pútavú súťaž o najlepšie knihy vydané za určité obdobie.

Súťaž by mala viesť k motivácii autorov a autoriek ku kvalitnej literárnej tvorbe a ich ďalšiemu profesionálnemu rastu. Projektom chceme zvýšiť povedomie o autoroch nominovaných literárnych diel.

Zároveň chceme prilákať pozornosť čitateľskej aj nečitateľskej verejnosti, viesť ľudí k čítaniu a cez ich zvýšený záujem prispieť k podpore čitateľskej kultúry a rozvoju emocionálnej a intelektuálnej stránky človeka.

Projekt slúži na vytvorenie potenciálneho priestoru na organizovanie besied, diskusií, workshopov a iných aktivít komunitného/skupinového charakteru v prostredí knižníc, a tým zároveň na zvýšenie návštevnosti knižníc.

Z pohľadu zapojenia viacerých aktérov súťaž poskytuje priestor na vytvorenie a posilnenie vzájomných partnerstiev a spoluprác na poli prínosu knižníc a knižného priemyslu pre spoločnosť.

Podmienkou je, aby vybrané knižné tituly boli vydané v roku 2023 a tiež, aby boli tematicky alebo osobou autora spojené s regiónom.

 

Dôležité dátumy

Možnosť nominovať knižné tituly: 1. 5. 2024 – 31. 5. 2024,
priebeh online hlasovania: 1. 6. 2024 – 31. 8. 2024,
vyhlásenie víťazov vecných cien: do 15. 9. 2024,
vyhlásenie výsledkov: september 2024.

Ak verejnosti nejaká kniha vo výbere (zoznam nižšie) chýba, môže ju dodatočne nominovať prostredníctvom NOMINAČNÉHO LISTU. Podmienkou je, aby bola vydaná v uvedenom roku a bola spätá s Nitrianskym samosprávnym krajom, samozrejmosťou je pridelenie čísla ISBN.

O naj knihe bude možné hlasovať prostredníctvom online hlasovania. 

Zanechaním svojho mena, priezviska a e-mailového kontaktu sa hlasujúci v období určenom na online hlasovanie zároveň zapoja do súťaže o vecné ceny. Z hlasujúcich vyžrebujeme 3 výhercov vecných cien.

 

Podmienky súťaže

Podmienky súťaže Naj kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2023

 

Predkladatelia nominovaných kníh

Knižnice, čitateľská verejnosť, autori, ilustrátori, vydavatelia, redaktori.

 

Nominované knihy

Výberom z fondov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
Tekovskej knižnice v Leviciach a Tribečskej knižnice v Topoľčanoch sú zatiaľ nominované tieto knihy:

 

Kategória - beletria:

 • Eva Hrašková: Hra s ilúziami
 • Katarína Kuniková: Letušky
 • Jozef Rábek: Kamiónom po Európe za socializmu
 • Beatrix Zaťková: Sladkosť madeirského vína
 • Pavol Stanislav: Splývanie s časom
 • Beatrix Zaťková: Vianoce na Madeire
 • Peter Šloser: Profesori zločinu
 • Filip Németh: Žitava
 • Lajos Kassák: Ja som Lajos Kassák
 • Tímea Pénzes: Megnyúlások
 • Mária Meleg: Gestenyelevél
 • Dušan Dušek: Deti v daždi
 • Bibiana Buchelová: Amplitúda
 • Gábor Motesiczky: A remény labirintusa
 • Gábor Motesiczky: Fricskázó
 • Gábor Motesiczky: Álomörvények mólóján 
 • János Vajda: Gondolatok
 • Ivan Habaj: Dolniaci
 • Károly Fellinger: Hétpecsétes szabadulás
 • Gyula Nyers: Az élményelemekre ráülni tilos! : Novellák 
 • István Z. Németh: Éjszaka a szaunában
 • Sándor Gál: Az időtlenség dialektikája 
 • Jozef Miklovič: Všetko zlato pre Anežku
 • Majka Danihelová: Zlodej tulipánu. 2. diel série Dedička
 • Literárny klub v Leviciach: Tu žijeme 8
 • Iveta Klemanová: Búrka

 

Kategória - literatúra pre deti a mládež:

 • Beáta Thiam: E(a)ko na to?
 • K. Ploig: Irgur. Tajomstvo veže
 • Drahomíra Pechočiaková: Srdce hory
 • Simona Kutišová: Fantóm internetu
 • Pál Száraz: Nyuszi és barátai
 • David Dolinsky: Erdőjáró Rúfusz 
 • Lukáš Cabala: Jeseň v lese
 • Balla Margit, Gabi Baracsi: A kalóz és a kapitány
 • Fellinger Károly, Lukács Hajnalka: Kilátok a fejemből
 • Eliška Tamaškovičová: Kocúr nie je sliepka
 • David Hamran: Nerozprávky pre deti

 

Kategória - odborná literatúra:

 • Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. (zostavovateľ Daniel Magula): Almanach 75
 • Marián Liščák, Viliam Judák: Bystrická dolina v dobe Karola Brančíka
 • Viliam Judák, Róbert Letz, Peter Žeňuch: Cyrilo-metodská tradícia ako základný prvok náboženskej a národnej identity Slovákov
 • Kristián Václav, Daniel Molnár: Futbal v okrese Galanta
 • Ján Trungel: Historický zošit. Vráble 2
 • Viliam Judák (ilustroval Ondrej Zimka): Na ceste k Jezuliatku: vreckový sprievodca Adventom a Vianocami
 • Ján Lilko: Povrchové úpravy v priemyselných podnikoch
 • Zuzana Kopecká (editorka), Hedviga M. Gutierrez (ilustrácie): Storočná cesta Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre
 • Róbert Letz, Viliam Judák a kol.: Svoradov : dejiny katolíckeho internátu v 20. storočí
 • Zuzana Mičúchová (zostavovateľka): Výberová článková bibliografia : k 100. výročiu založenia Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre
 • Martin Kmeť, Martin Sipták, Renáta Kolenčíková: Čarovné Topoľčany a okolie
 • Bacsó, Péter-Gulyás, Ágnes-Kerekes, Andrea-Németh, Anita-Takács, Krisztina-Ugrik, Angelika. A párkányi régió kincsei – helyi értékek nyomában a három folyó vidékén
 • Mihály Bara: A Tardoskeddi Sport Club 100 éve – 100 rokov Športového Klubu Tvrdošovce
 • Nikoletta Szalma: Szalma, Nikoletta. Erre varrjál gombot! : ötletgombolyag Vidu műhelyéből : január/június. II. diel.
 • Nikoletta Szalma: Namotaj sa! : klbko nápadov z dielne Vidu
 • Alexander Sándor Strba: Novozámocké pamätihodnosti : sochy a pamätné tabule vo verejnom priestore
 • Julianna Kremmer: Ebed
 • Helena Markusková: Rokkó Juhász - Kozmonomád=Cosmonomad
 • Martin Šugár: Francúzska a nizozemská grafika do roku 1900
 • Imrich Szabó: Krajina srdca : história poľnohospodárstva v Palárikove
 • Štefan Kürti: Hviezda obloha, moja vášeň
 • Milan Ukrop: Dudinský príbeh
 • Milan Ukrop: Hodnoty predkov zachováme = Őseink értékeit megőrizzük 
 • Sándor Király, Müller Péter, Valkó Ildikó, Pölhös Margaréta, Vincze László, Mésáros Lajos ; Lajos Mészáros: Hol sírjaik domborulnak... : Neves személyiségek sírhelyei és emlékművek a lévai temetőkben 
 • Milan Ukrop: Poklady dudinského okolia
 • Milan Ukrop: Storočnica demandického hasičstva 1923 - 2023
 • Tomáš Sitár: Osídlenie Komárňanskej stolice v stredoveku
 • Ildikó Bajcsi: Nemzethűség és őrségváltás : a komáromi és környékbbeli zsidóság jogfosztása (1938 - 1944)
 • Jozef Černek, Eva Dénesová, Ľudovít Gráfel: Legendy Komárna: kniha historických pamiatok, legiend, povestí, osobností, príbehov a zaujímavostí
 • Steve Mason ; Szabadi István: Josephus és az Újszövetség 
 • Marta Rajková: Cestuj srdcom : 9 krajín Ázie s blond vlasmi a batohom na chrbte
 • Lajos Ódor ; Erika Vályi Horváth: Mindentudók kézikönyve - Így lehetsz te is géniusz : Nikinek és Ádámnak
 • László Zsákovics, Tibor Kopócs: 21 kánon zenei alappal : szlovákiai magyar költők verseire